Dobiegł końca ostatni etap realizacji projektu unijnego

14/12/2021

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. w Tarnowie otrzymało dofinansowanie na realizację projektu „Zakup niskoemisyjnych autobusów CNG wraz z dostosowaniem zaplecza technicznego, integracja różnych środków transportu i poprawa jakości obsługi podróżnych, budowa i modernizacja telematycznych systemów zarządzania ruchem w celu usprawnienia poruszania się pojazdów komunikacji miejskiej”. Oceniony pozytywnie projekt dofinansowany został imponującą kwotą  6.95 mln złotych i jest czwartym z kolei projektem, na który spółka otrzymała dofinansowanie.

Jego realizacja rozpoczęła się od modernizacji Hali Napraw Bieżących. Modernizacja stała się konieczna w kontekście obsługi pojazdów napędzanych gazem ziemnym CNG, na które od dłuższego już czasu stawia tarnowskie przedsiębiorstwo. Dla kontroli stanu bezpieczeństwa podczas przeglądu i napraw autobusów, wprowadzono szereg nowoczesnych zabezpieczeń, m.in. centralę detekcji gazów, posadzki elektrostatyczne w systemie płytowym, wymieniono instalację elektryczną wraz z oprawami oświetleniowymi spełniającymi wymagania niezbędne do obsługi autobusów gazowych, całkowicie zmodernizowano instalację wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepła. Nowa wentylacja z rekuperacją energii poprawiła znacząco jakość pracy. Wprowadzone rozwiązania techniczne zastosowano na poziomie zarówno podstawowym jak i awaryjnym. Koszt inwestycji wyniósł prawie 420 tysięcy złotych, z czego 85% stanowiła dotacja unijna.

W ramach tego samego projektu zakupionych zostało pięć autobusów klasy MIDI, napędzanych sprężonym gazem ziemnym CNG. Pojazdy posiadają wydajną klimatyzację z funkcją rozdzielenia pracy na przestrzeń pasażerską i kabinę kierowcy, otwierane boczne okna i wywietrznik dachowy. Autobusy wyposażone są w monitoring oraz udogodnienia elektroniczne. Są też niskopodłogowe, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, z trzema zewnętrznymi wyświetlaczami diodowymi świecącymi na biało i jednym z diodami świecącymi na czerwono wewnątrz autobusu dla osób niedowidzących. Nowe autobusy CNG zastąpiły wyeksploatowane autobusy hybrydowe Mercedes Benz CITO, a udział floty gazowej w taborze MPK wzrósł o ponad 1/3. Wartość zamówienia nowych pojazdów to 5 milionów złotych netto.

W całej tarnowskiej flocie wymienione zostały autokomputery, czyli jednostki zarządzające pracą wszystkich systemów informacyjnych autobusu. Wprowadzone zmiany umożliwiły stworzenie platformy informatycznej, która poprawia precyzję dynamicznej informacji pasażerskiej przekazywanej do Centrum Nadzoru Ruchu, miejskich tablic informacyjnych oraz Google Maps. Dzięki nowym autokomputerom system informacji pasażerskiej poszerzony został o pierwszą w Polsce integrację MPK-ROWER MIEJSKI. Oznacza to, że pasażerowie, zbliżając się do stacji Tarnowskiego Roweru Miejskiego, otrzymują informację o ilości dostępnych tam rowerów. Informacja pasażerska obejmuje także informację o możliwych na danym przystanku przesiadkach. Pasażer informowany jest, jakie linie autobusowe i kiedy odjeżdżają z każdego przystanku. Wszystkie autobusy doposażone zostały w kamery cofania, a w całym taborze zamontowany został zupełnie nowy system liczenia pasażerów, z najwyższą precyzją zliczania, który na bieżąco przekazuje do Zarządu Dróg i Komunikacji dane, pozwalające na bardzo dokładną optymalizację siatki połączeń.

Zbudowany został pierwszy w Polsce system usprawniający ruch komunikacji miejskiej oraz ruch drogowy w mieście, którego zadaniem jest zbieranie danych o wszelkich utrudnieniach i uszkodzeniach na drogach obsługiwanych przez MPK. Dane te przekazywane są w czasie rzeczywistym do Miejskiego Centrum Zarządzania Ruchem oraz ZDiK. W praktyce oznacza to, że kierowca autobusu miejskiego, po zauważeniu zdarzenia lub utrudnienia w ruchu, takiego np. jak uszkodzony przystanek, blokada przejazdu przez źle zaparkowany samochód, podtopienie jezdni, nisko wiszące konary drzew bądź przewodów elektrycznych, wybiera na ekranie autokomputera odpowiednią opcję, a informacja natychmiast jest przesyłana do dyspozytora MPK oraz do odpowiednich służb - Miejskiego Centrum Zarządzania Ruchem, ZDiK, Zakładu Energetycznego czy Straży Miejskiej. Dzięki temu służby mogą natychmiast reagować na wszelkie utrudnienia w ruchu.

Zakupiono 16 defibrylatorów AED, które wraz tymi, które wcześniej już były na wyposażenie, pozwoliły objąć 25% pojazdów w ratujące życie urządzenia.

Ostatni etap realizowanego projektu to zakup i montaż szeregu systemów, które zasadniczo wpływają na jakość komunikacji publicznej Tarnowa i usprawniają  działanie samego przedsiębiorstwa. Istotnym elementem projektu stała się zamiana, używanej do tej pory do kontaktów z pojazdami, analogowej łączności radiowej na najnowocześniejszą, kodowaną, cyfrową radiostację opartą na standardzie DMR, podobną do tej, używanej przez służby państwowe.

Cyfrowy system łączności radiowej w standardzie DMR zapewnia wysokiej jakości, wolne od zakłóceń oraz stabilne w całym obszarze funkcjonowania komunikacji publicznej połączenia głosowe pomiędzy dyspozytorem, autobusami i służbami technicznymi. Dodatkowo daje możliwość monitorowania pozycji pojazdów, niezależnie od istniejącego systemu informacji pasażerskiej. Zlokalizowanie pojazdu jest precyzyjne i odporne na działanie czynników zewnętrznych czy wszelkiego rodzaju zakłóceń. Nowy standard łączności umożliwia również transmisję danych drogą radiową, co daje możliwość wysyłania z pojazdu dodatkowych informacji alarmowych, w znaczny sposób zwiększając bezpieczeństwo podróżnych. Zastosowane radiotelefony konfigurowane mogą być zdalnie, a dzięki ergonomicznej budowie radioodbiorników oraz mikrofonów, a także zaawansowanej konfiguracji, użytkowanie systemu jest proste i intuicyjne, co ma niebagatelne znaczenie podczas prowadzenia pojazdów. Plusem systemu jest dobra jakość rozmów, szczególnie ważna w głośnym otoczeniu. W przeciwieństwie do sygnałów analogowych, sygnały cyfrowe pozostają jasne i zrozumiałe. 

Zainstalowany system składa się z komputera z aplikacją do obsługi administratora systemu i z komputera na stanowisku dyspozytora wraz z monitorem o wysokiej rozdzielczości. Ponadto w jego skład wchodzą radiotelefony mobilne z funkcją zabezpieczającą przed nakładaniem się korespondencji i z funkcją wywołania alarmowego, które posiada absolutny priorytet z poziomu dyspozytora. Antena znajdująca się na dachu autobusu jest odporna na uderzenia o przeszkody, choćby takie jak gałęzie drzew. Praca radiotelefonów może odbywać się w dużym przedziale temperatur,  od -30 do +60 stopni. System posiada także radiotelefony przenośne-ręczne, zapewniające łączność między pracownikami bez blokowania kanału dyspozytora. Sercem systemu jest zaawansowana technologicznie konsola dyspozytorska wraz ze stacją bazową, która wszystkie zarejestrowane dane przechowuje w pamięci przez co najmniej 30 dni.

Wartość zrealizowanego projektu to ponad 10,6 milionów złotych brutto. Wartość netto to 8.17 mln zł, a dofinansowanie, stanowiące 85% kosztów kwalifikowanych, to kwota 6.95 mln zł.