O firmie

Kilka słów o sobie

O firmie

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o. o. w Tarnowie

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o. o. w Tarnowie zostało powołane Aktem Założycielskim Spółki dnia 28.12.1993 roku,
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Tarnowie, Wydział V Gospodarczy z dniem 1 stycznia 1994 roku. Sto procent udziałów Spółki objęła Gmina Miasta Tarnowa.
Pierwszym Prezesem Spółki był Pan Zbigniew Żmuda.

Organami spółki są:

 • Zarząd Spółki - Anna Reising (Prezes Zarządu) 
 • Rada Nadzorcza - Marek Surowiak (Przewodniczący Rady), Czesław Kwaśniak (Zastępca Przewodniczącego), Marcin Skowyra (Sekretarz Rady)
 • Zgromadzenie Wspólników - Gmina Miasta Tarnowa reprezentowana przez Romana Ciepielę (Prezydent Miasta Tarnowa)

Przedmiotem działalności spółki jest transport pasażerski miejski - PKD49.31.Z

Spółka jest wykonawcą przewozów na liniach komunikacyjnych zgodnie ze zleceniem Zarządu Dróg i Komunikacji (umowa na Świadczenie usług przewozowych) i wykonuje je na terenie Gminy Miasta Tarnowa.

 

Ponadto MPK prowadzi działalność usługową: 

 • wynajem powierzchni autobusów pod reklamę
 • wynajem powierzchni użytkowej
 • Okręgową Stację Kontroli Pojazdów
 • Pracownię Psychologii Pracy
 • Myjnię TIR-BUS
 • handel paliwami-Stację Paliw Mpetrol

W Spółce działają dwie organizacje związkowe:

 • NSZZ "Solidarność 80"
 • ZZ Pracowników MPK

 

Obecnie tabor MPK liczy 95 autobusów

W 2007 roku MPK zakupiło 4 nowe autobusy IVECO 65C oraz 4 używane autobusy marki VOLVO B10 BLE, natomiast  8 kolejnych używanych VOLVO w 2008 roku. 
W roku 2008 spółka zakupiła 12 używanych Mercedesów CITO, w roku 2010 2 nowe SOLBUSY SM12 natomiast w 2011, dzięki unijnej dotacji, firma wzbogaciła się o 8 nowych, nowoczesnych autobusów marki OTOKAR KENT 290LF.
W 2013 roku spółka, korzystając z unijnych funduszy, zakupiła kolejnych 11 nowych autobusów marki OTOKAR KENT 290LF.
W 2015 roku MPK zakupiło ze środków własnych 5 nowych autobusów marki Solaris URBINO 12.  
W 2016 roku tabor zasiliło 10 używanych autobusów marki SCANIA CL94UB4X2 OmniLink.   
W 2017 roku MPK zakupiło 5 nowych autobusów marki SCANIA M 323 Citywide LF 12,0. 
W 2017 roku MPK dzięki unijnemu dofinansowaniu podpisało umowy na dostawę nowych autobusów marki SCANIA, MAN oraz SOLARIS. 
W 2018 roku 21  nowych autobusów SCANIA M 323 Citywide LF CNG dołączyło do tarnowskiego taboru oraz 9 nowych pojazdów marki MAN Lion's City A 37.
W listopadzie 2018 roku tabor MPK powiększył się również o 5 nowych autobusów marki Solaris Urbino 8,6.
W sierpniu 2019 roku Spółka zakupiła 5 używanych autobusów marki SCANIA OmniCity CNG.
W grudniu 2019 roku MPK Tarnów kupiło używany autobus miejski marki SCANIA N320 UB Citywide CNG.
W kwietniu 2020 roku Spółka MPK Tarnów kupiła kolejny nowy autobus marki SCANIA M 323 Citywide LF CNG. 
W czerwcu 2020 roku MPK Tarnów zasiliło tabor pięcioma nowymi autobusami marki SCANIA M 323 Citywide MIDI CNG.

 

Typy pojazdów:

 • Iveco 65C
 • MAN Lion's City A 37
 • Mercedes CITO
 • Otokar KENT 290LF
 • Scania OmniCity CNG
 • Scania CL94UB4X2 OmniLink
 • Scania M 323 Citywide LF 12,0
 • Scania M 323 Citywide LF CNG
 • Scania M 323 Citywide MIDI CNG
 • Scania N 320 UB Citywide CNG
 • Solaris Urbino 12
 • Solaris Urbino 8,6
 • Solbus SM12