Kontakt

Witamy u nas

Kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
Spółka z o.o. w Tarnowie
ul. Okrężna 9,
33-100 Tarnów

NIP: 873-00-20-798/BDO 000030233
REGON: 850284120,
KRS: 0000076369 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego 7 778 000.00 zł

Adres e-mail: mpk@mpk.tarnow.pl

 

 

CENTRALA

14 630 06 20, 14 630 06 2214 626 96 11

FAX

14 626 96 42

 

DYSPOZYTOR - BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH 

CENTRALA (wew. 119), 14 630 06 19

GŁÓWNA KSIĘGOWA

CENTRALA (wew. 120)

KIEROWNIK DZIAŁU KADR, ORGANIZACJI i BHP

CENTRALA (wew. 101)

KIEROWNIK WYDZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I HANDLU PALIWAMI

CENTRALA (wew. 113), 14 630 06 24

KIEROWNIK WYDZIAŁU PRZEWOZÓW

CENTRALA (wew. 154)

KIEROWNIK WYDZIAŁU UTRZYMANIA RUCHU

CENTRALA (wew. 146)

SEKCJA MARKETINGU

CENTRALA (wew. 118)

SEKCJA BHP I PSYCHOLOGII PRACY

CENTRALA (wew. 143)

STACJA PALIW MPETROL

CENTRALA (wew. 158, 139), 14 630 06 23

STACJA KONTROLI POJAZDÓW

CENTRALA (wew. 159)

MYJNIA TIR-BUS

CENTRALA (wew. 161)

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie nagrań telefonicznych (pdf, 40,57kB)