MPK włączy klimatyzację w autobusach

24/06/2020

W związku ze stabilizacją epidemiczną w Tuchowie oraz nadejściem upalnych dni od dnia 1.07.2020 r. włączamy klimatyzację przestrzeni pasażerskiej we wszystkich autobusach. Zgodnie z naszymi wewnętrznymi regulacjami układy będą uruchamiane w przypadku przekroczenia temperatury 20 stopni Celsjusza w dowolnej porze dnia lub na wniosek pasażera złożony u Kierowcy autobusu.

Aby podróż autobusem była bezpieczna dla nas wszystkich należy stosować się do rządowych regulacji w tym zakresie. Zgodnie z rozporządzeniami rządu RP wydawanymi od kwietnia 2020, tj. w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19, wszystkich podróżujących autobusami miejskimi obowiązuje nakaz noszenia maseczek lub innego stałego zakrycia twarzy i nosa. Rządowe rozporządzenie reguluje także ilość pasażerów w pojeździe, tj. dopuszczalne jest przewożenie połowy ilości maksymalnej liczby pasażerów dla danego typu pojazdu, czyli w przypadku 12 metrowego autobusu to zwykle 45-50 osób, a mniejsze pojazdy to ok. 30 osób. Przy czym wyłączona z użytkowania jest połowa miejsc siedzących. Ma to związek z wynikami badań epidemiologów z całego Świata, którzy zalecają zakrywanie ust i nosa oraz zachowywanie dystansu jako podstawowe metody zmniejszania ryzyka zakażenia SARS-CoV-2.

Regulamin Przewozów uchwalony przez Radę Miasta Tarnowa mówi jasno, że podróżni, którzy zagrażają bezpieczeństwu pozostałych podróżnych mogą być niedopuszczani do przewozu lub usuwani z naszego pojazdu. Kierowcy zostali zobowiązani do ścisłego przestrzegania tego zalecenia w zakresie noszenia maseczek przez podróżnych. W egzekwowaniu tego prawa będzie nam, dla dobra nas wszystkich, pomagać tarnowska Policja. Przypominamy, że kara za brak maseczki to nawet 500 zł.

Spółka MPK Tarnów wkłada wiele wysiłku w zapewnienie bezpieczeństwa pasażerów: prowadzimy codzienną dezynfekcję autobusów, kierowcy mają wydzieloną strefę bezpieczeństwa, wyłączyliśmy połowę miejsc siedzących z użytkowania, zamontowaliśmy we wszystkich pojazdach dyspensery z certyfikowanym płynem antywirusowym na potrzeby pasażerów. Noszenie maseczek uzupełnia te działania i ma zasadnicze znaczenie w zamkniętych pomieszczeniach, jakim jest miejski autobus z zamkniętymi oknami – podczas pracy klimatyzacji. W opinii specjalistów noszenie maseczki zmniejsza ryzyko zakażenia o 85%, a zachowanie dystansu o 2 metry od innych ludzi o 80%. 

Bardzo prosimy wszystkich pasażerów o noszenie maseczki w autobusie i zwracanie uwagi innym pasażerom, którzy łamiąc ten przepis narażają zdrowie i życie swoje i innych.