MPK włącza się w propagowanie profilaktycznych badań

13/09/2022

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o. o. w Tarnowie włącza się w działania mające na celu dotarcie do mieszakńców Tarnowa z informacją o możliwości wykonania bezpłatnego badania profilaktycznego w kierunku nowotworów wątroby. Tematyczne plakaty zostały umieszczone w autobusach MPK oraz budynkach administracyjnych Spółki.

Celem programu jest:

• podniesienie świadomości Polaków na temat czynników ryzyka zakażeń wirusami zapalenia wątroby typu B i/lub C (HBV i/lub HCV) oraz raka wątrobowokomórkowego,

• zachęcenie jak największej liczby osób do wykonania bezpłatnych, szybkich badań przesiewowych w kierunku zakażeń HBV i/lub HCV w wybranych placówkach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), a tym samym zwiększenie liczby wykrywanych przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby typu B lub C (WZW B lub C),

• kierowanie pacjentów z potwierdzonym dodatnim wynikiem badania przesiewowego do dalszej specjalistycznej opieki medycznej (z uwzględnieniem pomocy koordynatora pacjenta),

• poszerzenie wiedzy personelu POZ i koordynatorów pacjenta na temat: epidemiologii i leczenia zakażeń HBV i/lub HCV oraz innych czynników prowadzących do marskości oraz raka wątrobowokomórkowego, poprzez udostępnienie bezpłatnych, certyfikowanych szkoleń e-learningowych. 

Szpital Uniwersytecki w Krakowie we współpracy z Mościckim Centrum Medycznym w Tarnowie realizujący Projekt pn. „Profilaktyka nowotworów wątroby – Pomyśl o wątrobie nim ona przypomni o sobie” zapraszają do udziału w bezpłatnych badaniach profilaktycznych w kierunku zakażenia HBV i/lub HCV.

Zakażenia wirusami HBV i/lub HCV wywołują wirusowe zapalenie wątroby – odpowiednio typu B i C (WZW B i C). Nierozpoznane i nieleczone zakażenia prowadzą do uszkodzeń wątroby, takich jak marskość czy nowotworów – rak wątrobowokomórkowy. Zakażenia przez wiele lat mogą przebiegać bezobjawowo lub skąpoobjawowo, co utrudnia ich wykrycie. W Polsce na raka wątrobowo-komórkowego umiera ponad 2 000 osób rocznie – czas to zmienić!

Chciałbyś, aby Twoja wątroba dłużej cieszyła się zdrowiem? Weź udział w bezpłatnych badaniach przesiewowych dla osób powyżej 18 roku życia w kierunku zakażeń HBV i/lub HCV. Dzięki wykryciu zakażenia będziesz mógł podjąć działanie, by wirus nie zniszczył Twojej wątroby. Z badań mogą skorzystać również osoby pochodzące z Ukrainy.

Bezpłatne badania profilaktyczne w kierunku raka wątroby można wykonać w Mościckim Centrum Medycznym przy ul. Kwiatkowskiego 15 w Tarnowie. Celem umówienia wizyty skontaktuj się z placówką pod nr telefonu: 14 688 05 50 lub 14 688 05 51.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Projektu www.watrobanieboli.pzh.gov.pl

Projekt pn. „Profilaktyka nowotworów wątroby – Pomyśl o wątrobie nim ona przypomni o sobie” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.