Kolejny wniosek unijny MPK

04/01/2019

Informujemy, że w dniu 28.12.2018 r. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie pod nazwą „Zakup niskoemisyjnych autobusów CNG wraz z dostosowaniem zaplecza technicznego, integracja różnych środków transportu i poprawa jakości obsługi podróżnych, budowa i modernizacja telematycznych systemów zarządzania ruchem w celu usprawnienia poruszania się pojazdów komunikacji miejskiej.”

Nasz wniosek został złożony w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR.

W ramach tego wniosku planujemy zakupić 5 nowoczesnych, klimatyzowanych autobusów o średniej wielkości 10-11m z napędem alternatywnym CNG. Autobusy będą wyposażone w białe, bardzo czytelne tablice świetlne, chwalone przez naszych pasażerów, a także będą posiadały wszelkie inne systemy i udogodnienia stosowane aktualnie w tarnowskiej komunikacji miejskiej.

Przewidujemy także modernizację naszego warsztatu naprawczego wraz zakupem najwyższej klasy ciężarowego samochodu pomocy technicznej, a także zakup nowej radiostacji do kontaktu z autobusami. Dodatkowo doposażymy 30 autobusów w kamery cofania, osiągając wskaźnik 100% taboru z kamerami cofania. Cały tabor Spółki zostanie także wyposażony w bardzo zaawansowany system liczenia pasażerów, który będzie na bieżąco, codziennie przekazywać do ZDiK bardzo dokładne dane o napełnieniach autobusów, co pozwoli na idealną konfigurację ilości kursów w zależności od potrzeb przewozowych miasta. W ramach wniosku planujemy zbudować innowacyjny system usprawniający ruch komunikacji miejskiej oraz pozostałego transportu: kierowca MPK po zauważeniu uszkodzenia infrastruktury drogi lub źle zaparkowanego samochodu będzie zgłaszał problem do systemu, który automatycznie poinformuje Miejskie Centrum Zarządzania Ruchem i/lub Straż Miejską wraz z podaniem problemu i lokalizacją na mapie. Innym ciekawym, innowacyjnym i jedynym w Polsce systemem będzie integracja MPK-ROWER MIEJSKI. Ten system ułatwia przesiadanie się na rower miejski dzięki temu, że pokazuje na tablicy LCD istniejącej w każdym pojeździe, informację o ilości dostępnych rowerów miejskich na stacji do której akurat zbliża się dany autobus.

Zmodernizujemy też autokomputery w całej naszej flocie, co oprócz umożliwienia działania w/w systemów, wpłynie także na większą dokładność i czas odświeżania informacji o lokalizacji naszych autobusów. Dodatkowo nowe autokomputery są platformą, która umożliwi nam wprowadzenie w przyszłości płatności kartą kredytową za przejazd – pierwsze testowe terminale chcemy uruchomić w roku 2020. 

Wartość wniosku brutto to 11.64 mln zł, a wnioskowana kwota dofinansowania to 8 mln zł. 

Ocena wniosków zaplanowana jest na czerwiec 2019, a w razie otrzymania przez nas dofinansowania nowe pojazdy i systemy mogą pojawić się w Tarnowie w połowie 2020 roku.