Współpraca MPK z tarnowską Strażą Pożarną

09/02/2018

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Tarnowie, w ramach współpracy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie, udostępniło do przeprowadzenia ćwiczeń teren zajezdni autobusowej przy ul. Lwowskiej w Tarnowie wraz ze znajdującymi się tam obiektami. Strażacy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 oraz Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2 mieli możliwość zapoznania się z terenem zajezdni oraz przeprowadzenia symulacji zagrożenia pożarem w hali obsługi codziennej. Ćwiczenia polegały na zorganizowaniu i prowadzeniu akcji ratowniczo – gaśniczej w obiekcie objętym pożarem wraz z zabezpieczeniem zagrożonego obszaru oraz wyeliminowaniem czynników mogących spowodować inne zagrożenia. Przeprowadzono również bardzo sprawną symulację ratowania poszkodowanych z miejsca objętego pożarem. 
Obie jednostki ratownicze doskonaliły również swoje umiejętności z użyciem autobusu, który Spółka MPK udostępniła Straży Pożarnej. Te ćwiczenia odbywały się już na terenie  JRG2 przy ul. Błonie 2 w Tarnowie. Istota takich akcji polega na szybkim i sprawnym ratowaniu potencjalnych poszkodowanych i minimalizowaniu skutków takich zdarzeń.
Liczymy się, że współpraca pomiędzy MPK TARNÓW, a Państwową Strażą Pożarną ułatwi szkolenie strażaków w zakresie wypadków z udziałem pojazdów ciężarowych, co podniesie jakość ratownictwa drogowego w regionie - dodaje Jerzy Wiatr, Prezes Zarządu MPK.