Przetargi

Dostawa benzyny silnikowej bezołowiowej 95 dla potrzeb Stacji Paliw Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Tarnowie

Przetarg nieograniczony na :

Dostawę benzyny silnikowej bezołowiowej 95 dla potrzeb Stacji Paliw Miejskiego Przedsiebiorstwa Komunikacyjnego w Tarnowie 

data publikacji : 03.12.2021 r. 

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem  Platformy Zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/mpk_tarnow/proceedings

data aktualiazacji : 17.12.2021 r.

Odpowiedzi na pytania

Zmiana treści SWZ

data aktualizacji : 05.01.2022 r.

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

data aktualizacj : 12.01.2022 r.

Informacja wo wyborze oferty

https://platformazakupowa.pl/pn/mpk_tarnow/proceedings