Przetargi

Usługa w zakresie wywozu segregowanych i niesegregowanych odpadów komunalnych z terenu MPK Spółka z o.o. w Tarnowie przy ul. Okrężnej 9 i Lwowskiej 199a.

Zapytanie ofertowe na:

Usługę w zakresie wywozu segregowanych i niesegregowanych odpadów komunalnych z terenu MPK Spółka z o.o. w Tarnowie przy ul. Okrężnej 9 i  Lwowskiej 199a.

data publikacji: 25.11.2021 r.