Przetargi

Zakup i dostawa gazu płynnego (LPG) dla potrzeb Stacji Paliw Miejskeigo Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Tarnowie

Tryb podstawowy :

Zakup i dostawa gazu płynnego (LPG) dla potrzeb Stacji Paliw Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego   Spółka z  o.o. w Tarnowie

data publikacji : 16.06.2021 r.

data aktualiazcji : 24.06.2021 r.

data aktualizacji : 30.06.2021 r.