Budowa cyfrowego systemu łączności dyspozytorskiej opartej na standarcie DMR

Zapytanie ofertowe na :

Budowę cyfrowego systemu lączności dyspozytorskiej opartego na standarcie DMR

data publikacji : 06.05.2021 r.

data aktualizacji : 17.05.2021 r.

data aktualizacji : 27.05.2021 r.