Budowa cyfrowego systemu łączności dyspozytorskiej opartej na standarcie DMR

Zapytanie ofertowe na:

Budowę cyfrowego systemu łączności dyspozytorskiej opartej na standarcie DMR

data publikacji : 11.02.2021 r.

data aktualizacji : 22.02.2021 r.

data aktualizacji : 12.03.2021 r.

data aktualizacji : 18.03.2021 r.

data aktualizacji : 29.03.2021 r.

data aktualizacji : 26.04.2021 r.