Dostawę benzyny silnikowej bezołowiowej PB 95 dla potrzeb Stacji Paliw Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Tarnowie

Przetarg nieograniczony na :

Zakup i dostawa benzyny silnikowej bezołowiowej PB 95 dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Tarnowie

data publikacji : 23.12.2020 r.

data aktualizacji : 12.01.2021 r.

darta aktualiazacji : 02.02.2021 r.

data aktualizacji : 22.02.2021 r.