Usługa wywozu segregowanych i niesegregowanych odpadów komunalnych z terenu MPK Spółka z o.o. w Tarnowie przy ul. Okrężnej 9 i ul. Lwowskiej 199a

Zapytanie ofertowe na:

Usługę wywozu segregowanych i niesegregowanych odpadów komunalnych z terenu MPK Spółka z o.o. w Tarnowie przy ul. Okrężnej 9 i ul. Lwowskiej 199a

data publikacji : 02.12.2020 r.