Zakup defibrylatorów AED* w ilości 16 szt. do pojazdów komunikacji miejskiej w Tarnowie *AED_Automatyczny Elektryczny Defibrylator

Zapytanie ofertowe na:

Zakup defibrylatorów AED* w ilości 16 szt. do pojazdów komunikacji miejskiej w Tarnowie

*AED_Automatyczny Elektryczny Defibrylator

data publikacji : 14.10.2020 r.

data aktualizacji : 22.10.2020 r.

dataaktualiazacji : 23.10.2020 r.

data aktualizacji : 26.10.2020 r.

data aktualizacji : 27.10.2020 r.

data aktualizacji: 28.10.2020 r.

data aktualizacji : 06.11.2020 r.

data aktualizacji : 23.11.2020 r.