Remont nawierzchni z kostki betonowej (trelinki) na zajezdni MPK Tarnów, przy ul. Okrężnej 9 o powierzchni ok. 200 m2

Zapytanie Ofertowe na:

Remont nawierzchni z kostki betonowej (trelinki) na zajezdni MPK Tarnów, przy ul. Okrężnej 9 o powierzchni ok. 200 m2

data publikacji : 28.09.2020 r.