Wymiana okien w ramach istniejących otworów okiennych na okna z PCV koloru białego w budynku administracyjnym MPK Spółka z o.o. w Tarnowie, przy ul. Lwowskiej 199a

Przetarg nieograniczony na:

Wymianę okien w ramach istniejących otworów okiennych na okna z PCV koloru białego w budynku administracyjnym MPK Spółka z o.o. w Tarnowie, przy ul. Lwowskiej 199a

data publikacji : 20.08.2020 r.

data aktualizacji : 26.08.2020 r.