Zakup i dostawa gazu płynnego (LPG) dla potrzeb Stacji Paliw Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spólka z o.o. w Tarnowie

Przetarg nieograniczony na:

Zakup i dostawę gazu płynnego (LPG) dla potrzeb Stacji Paliw Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Tarnowie

data publikacji : 23.06.2020 r.

data aktualizacji : 02.07.2020 r.

data aktualizacji : 07.07.2020 r.