Odbiór odpadów przemysłowych niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z MPK Spółka z o.o. w Tarnowie

Przetarg nieograniczony na :

Odbiór odpadów przemysłowych niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z MPk Spółka z o.o. w Tarnowie

data publikacji : 12.05.2020 r.