Udzielenie kredytu inwestycyjnego krótkoterminowego dla MPK Spółka z o.o. w Tarnowie, przeznaczonego na sfinansowanie zadania realizownego z udziałem środków pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej

Zapytanie ofertowe na:

Udzielenie kredytu inwestycyjnego krótkoterminowego dla MPK Spółka z o.o. w Tarnowie, przeznaczonego na sfinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej

data publikacji : 07.04.2020 r.

data aktualizacji : 17.04.2020 r.

data aktualizacji : 21.04.2020 r.

data aktualizacji : 27.04.2020 r.

data aktualizacji : 07.05.2020 r.