RPMP.04.05.02-12-0353/17

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Tarnowie informuje, że w dniu 27 grudnia 2017 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie projektu unijnego nr RPMP.04.05.02-12-0353/17 pt. Poprawa jakości komunikacji miejskiej na obszarze działania Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM), Oś 4: Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.5: Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie: 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

Projekt unijny polega na realizacji następujących zadań:

 1. Zakup 40 sztuk nowych autobusów niskopodłogowych i niskoemisyjnych EURO 6 wyposażonych w klimatyzację oraz monitoring wizyjny, którymi są następujące pojazdy:
  • 5 sztuk SCANIA Citywide 12m (biodiesel)
  • 21 sztuk SCANIA12m (CNG)
  • 9 sztuk MAN 12m (biodiesel)
  • 5 sztuk SOLARIS 9m (diesel)
   Na liniach tarnowskiej komunikacji miejskiej można już zobaczyć pierwsze 5 sztuk nowych pojazdów współfinansowanych środkami unijnymi, którymi są autobusy SCANIA Citywide dostarczone do Spółki w październiku 2017 r. Przetargi na kolejne 35 sztuk autobusów również zostały zakończone. Należy spodziewać się wprowadzenia do ruchu wszystkich nowych pojazdów do końca 2018 r.
 2. Doposażenie autobusów w monitoring wizyjny do autobusów o wysokiej rozdzielczości z rejestracją dźwięku i obrazu (8 sztuk) w celu zwiększenia bezpieczeństwa pasażerów oraz otoczenia drogi.
 3. Wyposażenie taboru w sterowniki sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach prowadzące do większej płynności jazdy.
 4. Doposażenie autobusów w wewnętrzne tablice informacyjne LCD do autobusów (55 sztuk).
 5. Interaktywna informacja pasażerska integrująca systemy PKP-MPK, czyli informacja wyświetlana na tablicach LCD na temat przyjazdów i odjazdów pociągów na stacji w Tarnowie.
 6. Zakup systemu zewnętrznych zapowiedzi głosowych dla niedowidzących – w ramach wniosku zakupiono 1 sztukę systemu, który od 2016 r. został stopniowo wprowadzony do autobusów miejskich.
 7. Promocję projektu.

Realizowany projekt to radykalna zmiana w dotychczasowym funkcjonowaniu tarnowskiego taboru, dzięki któremu MPK osiągnie bardzo wysoką jakość komunikacji w skali kraju. Dostarczane pojazdy będą jedne z najlepszych na świecie, wyposażone we wszelkie elektroniczne udogodnienia dla pasażerów, w nowoczesne, dotykowe kasowniki, graficzne i głosowe systemy wewnętrznej i zewnętrznej informacji pasażerskiej. Autobusy będą również w pełni przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Klimatyzacja o dużej mocy, wydajne ogrzewanie, drzwi otwierane na zewnątrz oraz zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem drzwiami poprawi komfort podróżowania. Cały tarnowski tabor zostanie wyposażony w monitoring wizyjny, co znacznie zwiększy bezpieczeństwo pasażerów, oraz w sterowniki sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach, które nadając priorytet autobusom MPK, poprawią punktualność przejazdów. Zaplanowana została również integracja tarnowskiej komunikacji miejskiej z transportem kolejowym oraz możliwość przewozu rowerów, co sprawi, że transport publiczny stanie się bardziej intermodalny.   

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne otrzymało dofinansowanie w całkowitej wnioskowanej wysokości, tj. 32 910 266 zł przyznanej na podstawie wydatków kwalifikowanych w kwocie 38 717 960 zł.

Zakończenie projektu unijnego zaplanowano na dzień 4 kwietnia 2019 roku.