MRPO.04.02.01-12-019/10

"Projekt Nr MRPO.04.02.01-12-019/10 był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego MRPO 2007-2013"

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o. o. w Tarnowie zrealizowało projekt:

"Poprawa jakości transportu publicznego w Tarnowie poprzez zakup ekologicznych autobusów oraz systemów monitoringu i liczenia pasażerów".

W efekcie MPK w 2011 roku zakupiło 8 niskopodłogowych, zasilanych olejem napędowym, wyposażonych w klimatyzację, ekologicznych, oraz przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, dwunastometrowych autobusów OTOKAR KENT 290 LF. Projektem został objęty również zakup dwóch autobusów marki Solbus SM12 w 2009 roku.

Wszystkie 10 autobusów spełnia normę czystości spalin EURO 5 EEV.

W ramach projektu do 30 autobusów zakupiony został także system monitoringu wizyjnego oraz systemu pomiaru strumieni pasażerów. Umożliwia on rejestrację poziomu napełnienia autobusów oraz liczby pasażerów wsiadających i wysiadających na poszczególnych przystankach.

Całkowita wartość projektu: 9.642.035,20 PLN
Dofinansowanie z MRPO: 5.181.358,60 PLN