Programy UE
Wsparcie europejskie dla Polski

Projekt Nr RPMP.04.05.02-12-0298/18

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Tarnowie informuje, że w dniu 25 listopada 2019 roku została podpisana Umowa o dofinansowanie projektu unijnego nr RPMP.04.05.02-12-0298/18 pt.

"Zakup niskoemisyjnych autobusów CNG wraz z dostosowaniem zaplecza technicznego, integracja różnych środków transportu i poprawa jakości obsługi podróżnych, budowa i modernizacja telematycznych systemów zarządzania ruchem w celu usprawnienia poruszania się pojazdów komunikacji miejskiej"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM), Oś 4: Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.5: Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie: 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

Czytaj o projekcie

 

 

 

 

Projekt Nr RPMP.04.05.02-12- 0353/17

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Tarnowie informuje, że w dniu 27 grudnia 2017 roku została podpisana Umowa o dofinansowanie projektu unijnego nr RPMP.04.05.02-12- 0353/17 pt.

"Poprawa jakości komunikacji miejskiej na obszarze działania Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM), Oś 4: Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.5: Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie: 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

Czytaj o projekcie

 

 

 

 

 

 

Projekt Nr MRPO.04.02.01-12-019/10

 

Projekt Nr MRPO.04.02.01-12-019/10 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego MRPO 2007-2013.

"Poprawa jakości transportu publicznego w Tarnowie poprzez zakup ekologicznych autobusów oraz systemów monitoringu i liczenia pasażerów".

 

Czytaj o projekcie

Projekt Nr MRPO.04.02.01-12-074/12

 

Projekt Nr MRPO.04.02.01-12-074/12 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

"Poprawa jakości transportu publicznego w Tarnowie poprzez zakup ekologicznych autobusów oraz systemów informacji pasażerskiej i zarządzania ruchem".

 

Czytaj o projekcie