Zgromadzenie Wspólników

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Tarnowa działający na podstawie stosownego pełnomocnictwa.