Zarząd

Prezes Zarządu Spółki

mgr Jerzy Wiatr

 

Zatrudniony w przedsiębiorstwie od 2007 roku.