Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady: Stanisław Dydusiak

Zastępca Przewodniczącego: Paweł Mróz

Sekretarz Rady: Emilia Myśko-Wiejowska

 

Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki i składa się z trzech członków.

Radę Nadzorczą powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.