Cennik

Bilety okresowe

Bilety okresowe imienne dla posiadaczy Tarnowskiej Karty Miejskiej w wersji standard
 

Tabela 1. Bilety okresowe imienne dla posiadaczy Tarnowskiej Karty Miejskiej w wersji standard
Typ biletu  Linie Normalny Ulgowy
1-miesięczne
imienne
jedna 60,00 30,00
wszystkie 80,00 40,00
3-miesięczne
imienne
jedna 150,00 75,00
wszystkie 200,00 100,00
6-miesięczne
imienne
jedna 280,00 140,00
wszystkie 370,00 185,00
12-miesięczne
imienne
jedna 520,00 260,00
wszystkie 690,00 345,00

 

Bilety okresowe imienne dla posiadaczy Tarnowskiej Karty Miejskiej w wersji premium
 

Tabela 2. Bilety okresowe imienne dla posiadaczy Tarnowskiej Karty Miejskiej w wersji premium
Typ biletu Linie  Normalny Ulgowy
1-miesięczne
imienne
jedna 40,00 20,00
wszystkie 60,00 30,00
3-miesięczne
imienne
jedna 100,00 50,00
wszystkie 150,00 75,00
6-miesięczne
imienne
jedna 186,00 93,00
wszystkie 280,00 140,00
12-miesięczne
imienne
jedna 350,00 175,00
wszystkie 500,00 250,00

 

Bilety okresowe 1-miesięczne na okaziciela dla posiadaczy Tarnowskiej Karty Miejskiej
 

Tabela 3. Bilety okresowe 1-miesięczne na okaziciela dla posiadaczy Tarnowskiej Karty Miejskiej
  Normalny Ulgowy
Wszystkie linie 150,00 75,00

 

Bilety okresowe dla posiadaczy Karty Tarnowskiej Rodziny
 

Tabela 4. Bilety okresowe dla posiadaczy Karty Tarnowskiej Rodziny
  Normalny Ulgowy
1-miesięczne
wszystkie linie
25,00 10,00
3-miesięczne
wszystkie linie
70,00 28,00

 

Bilety w ramach Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej 

Bilety miesięczne imienne dla posiadaczy Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej lub aplikacji mobilnej dostępnej w ramach systemu Małopolskiej Karty Aglomeracyjne. Bilet przysługuje wtedy, gdy okres jego ważności pokrywać się będzie z okresem ważności biletu kolejowego.

Tabela 5. Bilety w ramach Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej
Typ biletu Linie  Normalny Ulgowy
1-miesięczne
imienne
jedna 36,00 18,00
wszystkie 54,00 27,00

UWAGA: W systemie MKA obowiązuje cennik biletów dla posiadaczy kart w wersji standard.

W automatach MKA niezależnie od posiadanej karty (TKM standard, TKM premium czy MKA) można zakupić bilety tarnowskiej komunikacji miejskiej wyłącznie według cennika dla posiadaczy kart w wersji standard.

 

 

Cennik biletów - ważny od 01.09.2019

 

Gdzie kupić bilet okresowy?

Sprawdź