Kary i opłaty dodatkowe

Opłaty dodatkowe i inne opłaty obowiązujące od dnia 01.09.2019 r.

Tabela 1. Opłaty dodatkowe i inne opłaty obowiązujące od dnia 01.09.2019 r.
Opłata dodatkowa za przejazd bez odpowiedniego biletu lub bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu 180,00 zł*
Opłata dodatkowa za przejazd na podstawie biletu o nominale zaniżonym nie więcej niż o 20% w stosunku do nominału biletu albo zabranie ze sobą do środka transportu rzeczy lub zwierzęta wyłączone z przewozu 72,00 zł*
Opłata dodatkowa za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny 540,00 zł
Opłata manipulacyjna za czynności związane ze zwrotem lub umorzeniem opłaty dodatkowej pobranej lub naliczonej za brak ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu lub brak ważnego biletu okresowego podczas przejazdu 10,80 zł

* Opłata dodatkowa może ulec zmniejszeniu o 30% pod warunkiem uregulowania jej nie później niż w terminie 7 dni od daty wystawienia wezwania. Należność przewozowa nie podlega pomniejszeniu.