MPK inwestuje w bezpieczeństwo

16/04/2021

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w 2018 roku informowało o zakupie czterech defibrylatorów AED dzięki wsparciu funduszu prewencyjnego PZU oraz środków własnych. Zakupione urządzenia zostały zamontowane w trzech stacjonarnych lokalizacjach, tj. na Pętli MPK przy ul. Wojska Polskiego naprzeciw CH Gemini, na pętli przy Al. Jana Pawła II oraz na stacji paliw Mpetrol przy ul. Okrężnej 9. Czwarty defibrylator został umieszczony w autobusie marki MAN o numerze bocznym 657.

Realizowany od 2019 roku przez Spółkę projekt unijny pt.  „Zakup niskoemisyjnych autobusów CNG wraz z dostosowaniem zaplecza technicznego, integracja różnych środków transportu i poprawa jakości obsługi podróżnych, budowa i modernizacja telematycznych systemów zarządzania ruchem w celu usprawnienia poruszania się pojazdów komunikacji miejskiej", zakładał między innymi zakup 16 defibrylatorów AED.

Finalnie 18 autobusów w tarnowskim taborze zostało wyposażonych w urządzenia ratujące życie. Jest to dziewieć autobusów marki MAN, pięć autobusłów marki Scania Citywide Midi, oraz trzy marki Scania Citywide. Wszystkie te pojazdy są oznaczone dużą naklejką na bocznej szybie przy pierwszym wejściu, a samo urządzenie ulokowane zostało przy kabinie kierowcy. 
Skrót AED oznacza Automatyczny Elektryczny Defibrylator i jest najbardziej znanym i sprawdzonym defibrylatorem używanym obecnie na świecie. Jego skuteczność została potwierdzona podczas licznych akcji ratowniczych, w których został użyty. Posiada również najwięcej udokumentowanych danych na temat skuteczności użycia w ratownictwie przedszpitalnym.

Defibrylator AED przeznaczony jest do stosowania u osób, u których nastąpiło nagłe zatrzymanie akcji serca, gdy poszkodowany jest nieprzytomny, nie reaguje na bodźce i nie oddycha. Defibrylator jest bardzo łatwy w obsłudze, automatycznie instruuje i prowadzi przez cały algorytm reanimacji – nawet gdy nie ma potrzeby defibrylować. Wyposażony jest w przewodnik głosowy. Jest bezpieczny w użyciu, automatycznie analizuje i prawidłowo rozpoznaje zapis EKG, jest wyposażony w metronom wspomagający akustycznie prawidłowe tempo ucisków klatki piersiowej podczas resuscytacji. Uruchomienie i zakończenie pracy urządzenia następuje przez wciśnięcie przycisku. Każdy kierowca tarnowskiego MPK został przeszkolony do obsługi defibrylatora.

Wyposażenie 18 autobusów w defibrylatory wpisuje się w nasz Program Odnowy Taboru, który przewiduje poprawę jakości usług a nade wszystko poprawę bezpieczeństwa taboru.

Koszt zakupu urządzeń wyniósł prawie 58 tysięcy złotych natomiast unijne dofinansowanie 45 tysięcy złotych.